Електронний каталог наукової бібліотеки КНУКіМ

          Бондаренко, А. І.
    До проблеми термінології у класифікації популярної музики за жанрами, стилями та напрямками [Текст] / А. І. Бондаренко
    // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 19. – С. 70-77.


ББК Щ318.5

            


Є складовою частиною документа Мистецтвознавчі записки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 19 / редкол.: В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, Ю. Л. Афанасьєв та ін. ; М-во культури і туризму України, НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2011. – 374. – 15.00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'